הרשם לענייני ירושה


הרשם לענייני ירושה

מאת: משה פרץ, עו"ד


הרשם הממונה לענייני ירושה הוא גורם ממשלתי שנושא אחריות למימוש רצונם האחרון של נפטרים שדאגו לתעד את הנושא בצורה מסודרת, כולל הפקדת הצוואה. כמו כן, נושאים בדבר ניהול עיזבונות וירושות (במקרים שבהם אין צוואה מסודרת) גם הם מוסדרים ברמה הבסיסית באמצעות הרשם. מוסד חשוב זה מבצע את המשימות הבאות:

  • בדיקה שאין תיק קיים בנידון.
  • פרסום דבר הגשת בקשה לצו ירושה ברבים (בעיתון).
  • הרשם הינו הגורם המקבל ובודק את כל ההתנגדויות שעשויות להופיע לאחר פרסום פתיחת התיק.
  • בנוסף, מוסד זה אחראי גם על עריכת צוואות עבור אזרחים שמגיעים למקום ומשלמים את האגרה עבור השירות.
  • מקבלים הפקדות של צוואות – הרשם מספק שירות שמירה על הצוואה שהופקדה על ידי המצווה עצמו. במסגרת תפקידו, הרשם לענייני ירושה שומר על המסמך עד ליום פטירתו של המצווה ודואג לכך שכל הכתוב בה יתבצע, תוך התנהלות מול היורשים שעשויים להביע התנגדויות. כאשר ההתנגדויות מוגשות בצורה הנדרשת וכוללת הוכחות, העניין מועבר לבית דין לענייני משפחה לשם הכרעה.

לשכות הרשם

הרשם לענייני ירושה פועל בערים המרכזיות בישראל. הלשכות נמצאות ביישובים הבאים:

  • חיפה
  • ירושלים
  • תל אביב
  • באר שבע
  • נצרת עילית

המצווים והיורשים פונים ללשכה הקרובה למקום מגוריהם.

כיצד עורך דין עשוי לסייע בהתנהלות מול הרשם?

כמו כל מוסד ממשלתי אחר, גם רשם לענייני ירושה מאופיין בבירוקרטיה רבה, שעות עבודה מצומצמות, שירות שלא תמיד מסייע לאנשים שאינם בקיאים באותיות הקטנות שבחוק. לעתים מדובר בנושא רגיש מדי, כאשר הנפטר היה אדם קרוב מאוד שהיו אתו בעיות לא פתורות. בכל המקרים האלה ומכל הסיבות הללו, אנשים רבים מעדיפים לפנות לעורך דין שיסייע להם לבצע את כל ההתנהלות מול המוסדות השונים, לארגן את המסמכים, לאמת ולעשות העתקים נאמנים למקור במידת הצורך, לנסח מכתבים שונים ועוד. חשוב לציין שפנייה לא מדויקת ולא על פי הכללים לשירותי הרשם תגרום לכך שהתהליך יימשך זמן רב ביותר, וזה לא האינטרס של רוב האנשים, המעוניינים לסיים את תהליך הירושה והעיזבון כמה שיותר מהר.

התהליכים הבסיסיים שיש לבצע מול הרשם

הרשם לענייני ירושה עוסק בכל העניין של ירושת הנפטר, מימוש צוואות או מתן אישורים לשחרור כספים שלהם היה זכאי הנפטר (ביטוחים, פנסיה, קרנות, תנאים סוציאליים אחרים) לטובת היורשים שלו שהם קרובי המשפחה מדרגה ראשונה: ילדים, בני זוג או הורים. הסתייעות בעורך דין מאפשרת לנהל את כל התהליכים מול הרשם ביעילות ומהירות.