הפקדת צוואה


הפקדת צוואה

מאת: משה פרץ, עו"ד


רבים מאתנו לא מודעים להיבטים השונים והמרכיבים החיוניים של תהליך מימוש צוואה של אדם שנפטר, ומדובר לעתים בהתנהלות בירוקרטית במיוחד, אך בלעדיה אי אפשר לסיים לממש את רצונו האחרון של האדם שנפטר. הפקדת צוואה נעשית במקרים שבהם הנפטר דאג לצוואה רשמית שאושרה על ידי הנוטריון והוגשה לרשם עוד טרם פטירתו. הליך ההפקדה נעשה מתוך רצון החוק לבצע את כל התהליך בצורה תקינה וטיפול מהימן ונכון מבחינת תזמון ודיוק.

האם הפקדת צוואה היא בגדר חובה?

על פי חוק, ההפקדה של הצוואה אינה חובה. יתר על כן, במקרים מסוימים אין ההפקדה מבטיחה שתוקף הצוואה לא יעורער באמצעות הליכי התנגדות שונים. יחד עם זאת, ההפקדה מבטיחה שהמסמך יהיה שמור היטב ויזכה להתייחסות הדרושה בנסיבות אלה. השמירה מבטיחה שהמסמך לא ייפגם בצורה כלשהי שתפגע במהימנות שלו ותטיל ספק ברצונו של המנוח.

אלטרנטיבות להפקדה

באופן תיאורטי, ניתן לשמור את הצוואה בכל מקום שהוא, כולל בכספת בבנק, או אפילו בביתו של המנוח, אך כאשר מדובר בהפקדה לרשם – מדובר במוסד הכי מתאים למשימה, השמירה נעשית בהתאם, האחריות מצד העובדים מובנת, בעוד הפקדה בכל מקום אחר לא תמיד מאופיינת בשקיפות זו שתורמת גם למימוש מהיר יותר של רצון הנפטר.

הליך ההפקדה

ראוי לציין שרק המצווה עצמו יכול לבצע את ההפקדה של הצוואה  - לא מיופה כוח ולא עורך דין אינם מתאימים למשימה זו.

כמו כן, על מנת להחליף את הצוואה באחת חדשה, על המצווה קודם לבקש חזרה את הצוואה הראשונה.

הליך הגשת הצוואה דורש הגעה של המצווה לרשם לענייני ירושה, הוכחה של זהותו באמצעות תעודת זהות ותשלום אגרה בסיסית וחד-פעמית (בסך של כ-100 ₪, המחיר המדויק עשוי להשתנות). לאחר מכן, הצוואה תישמר אצל הרשם עד לפטירתו של המצווה או המצווים – ניתן ליצור צוואה משותפת לשני בני זוג למשל, אך לשם כך עליהם לגשת לרשם יחד ולהזדהות.

האם דרוש עורך דין כדי להגיש צוואה לרשם?

באופן כללי, ניתן לבצע הפקדת צוואה גם ללא סיועו של עורך דין המתמחה בתחום זה. יחד עם זאת, כמו כל הליך אחר, סיוע של עורך דין תורם לכך שרצון המצווה יהיה מובן, לא נתון לפרשנות, ושכל הניסוחים והפרטים הקטנים במסמכים השונים. מכיוון שתוכן הצוואה הינו סודי ביותר עד למועד פטירתו של המצווה, רק עורך דין מוסמך בתחום דיני ירושה עשוי לתת ליווי צמוד, מקצועי ומהימן ולמנוע כל אי הבנה בשלבים מאוחרים יותר. נסיבות אלה מדרבנות אנשים לנסח הצהרות בסיוע מומחה ולהפקיד אותם בנוכחותו לרשם הירושה.